E timpul să primim cu adevărat evoluția în școli. O pledoarie

Doru Căstăian

Indiferent că sunteți mai tineri sau mai în vârstă, cu siguranță nu ați avut ocazia să studiați în școală în mod corect ansamblul de idei cunoscut îndeobște sub numele de evoluționism. Nu există o teorie unitară a evoluției. Cadrul evoluționist este astăzi un câmp viu și polemic, ca mai toate domeniile științei veritabile. Domeniul biologiei evoluționiste se încheagă însă și își coerența în jurul câtorva idei care au trecut în mod repetat testele de legitimitate științifică. Aceste idei, exprimate acum un secol și jumătate de Charles Darwin s-au dovedit în esență corecte și au inspirat, după cum vom vedea imediat, multiple transformări inter- și transdisciplinare, au fost în mod continuu rafinate și reformulate tot mai riguros, pe măsură ce dovezi tot mai numeroase și mai convingătoare se adunau în favoarea lor. Selecția naturală, selecția sexuală, selecția individuală sau grupală sunt (ipo)teze susținute astăzi de dovezi extrem de solide. Sunt, de asemenea, idei care au consecințe profunde asupra felului în care înțelegem lumea și locul nostru în ea. De aceea, este esențial să se înțeleagă că o prezentare corectă și o utilizare uzuală a ideilor evoluționiste in școala românească nu este un moft și o marotă a celor pasionați de știință, ci este o condiție epistemică și metodologică necesară pentru un învățământ științific (și nu numai) de calitate. Rândurile de mai jos sunt o prezentare onestă a situației, dar și un apel către toți cei care sunt sau pot reprezenta factori de decizie în privința regândirii poziției conținuturilor evoluționiste în programele școlare românești.

Cum stăm?

Indiferent că sunteți mai tineri sau mai în vârstă, cel mai probabil nu ați avut șansa de a studia corect sau suficient în școală evoluționismul.  În perioada comunistă, teoria a fost puternic ideologizată[1], fiind în general văzută ca o mostră hard de gândire materialistă și ateistă. Este o exagerare care forțează grosolan limitele teoriei. Dacă ați fost elevi după 1990, ați avut la dispoziție un număr insuficient de ore în care teoria a fost prezentată eventual ca fiind una dintre ideile din biologie, fără a da posibilitatea elevului să o înțeleagă într-un mod complex, să o cunoască și să se bucure de bogăția și complexitatea ei. Actualmente, evoluționismul lipsește din ciclul primar și aproape complet din cel liceal, studiindu-se doar în ultimul capitol din materia clasei a VIII a[2], la disciplina Biologie (aș zice să nu uităm că, la finalul clasei a VIII-a, prioritatea elevilor este examenul de capacitate). În afara acelei tratări explicite, programele de biologie se mai apropie de ideile evoluționiste în clasa a VI-a, când se propune studiere  conceptului de adaptare, în clasa a IX-a, când se discută ereditatea și diversitatea lumii vii și în clasa  XII-a când se propun câteva noțiuni (care nu sunt obligatorii pentru toate profilele!) de genetica populației. Desigur, se poate replica, cum s-a și întâmplat[3], că profesorii de biologie nu pot aborda conținuturile propuse fără a face apel la ideile evoluționiste. Atât doar că pot. Desigur, nu în mod riguros științific.  Elevului i se pot descrie procese de transformare evolutivă fără ca el (sau profesorul) să înțeleagă în mod adecvat mecanismele biologice care stau la baza lor. Eu însumi sunt unul dintre nenumărații elevi români care nu au auzit vreodată în școală de evoluție. Singurul care mi-a spus câte ceva despre evoluție a fost tatăl meu, pe când eram mic. De la el am prins în copilărie o versiune magică a teoriei darwiniste, din care am înțeles că oricărei ființe îi va apărea în mod miraculos exact înzestrarea de care se întâmplă să aibă nevoie într-un mediu. Dacă a căzut un fluture în noroi, atunci îi vor apărea aripi cenușii ca să nu fie văzut de inamicii săi naturali. Prin urmare inamicilor naturali le vor apărea ochi mai performanți etc Abia după douăzeci de ani, am înțeles corect ideea selecției naturale citind Ceasornicarul orb[4], cartea lui Richard Dawkins (orice s-ar spune despre el, Dawkins e un mare popularizator). Tata a făcut ce a putut. Îi mulțumesc pentru asta. Desigur, un profesor conștient și responsabil ar putea trata din proprie inițiativă ideile biologice într-un cadru explicit evoluționist și mulți chiar o fac. Dar un sistem de învățământ trebuie să se bazeze pe conținuturi constrângătoare, nu pe puseuri accidentale de luciditate. În programele celorlalte discipline, evoluționismul lipsește cu desăvârșire. Așadar, în acest moment, putem spune fără riscul de a greși, că studiul evoluției în școala românească este absolut insuficient.

De ce stau lucrurile așa?

Motivul cel mai probabil este acela că, în virtutea uriașei sale inerții și a lipsei de reformă curriculară, școala românească își duce cu sine de decenii întregi găurile negre și lipsurile fundamentale. Al doilea motiv este acela că (aproape) nimeni (îndrăznesc să spun că nici măcar unii dintre profesorii de biologie, altfel am fi asistat de mult la un program de presiune pentru reintroducerea teoriei) nu este conștient, în interiorul sistemului, de imensul handicap intelectual pe care îl creăm tinerilor, refuzându-le aceste idei. Nu în ultimul rând, pot bănui existența unei rezistențe conservatoare într-un sistem școlar în care educația religioasă penetrează absolut toate nivelurile de învățământ (nu știu să existe presiuni făcute direct de anumite culte religioase pentru ocolirea teoriei, dar sunt convins că reintroducerea ei ar naște o opoziție fermă și pe alocuri furibundă din partea unei părți a comunității religioase, cam în genul opoziției actuale la introducerea unor noțiuni de educație sexuală.) Trebuie însă spus că prezumtiva rezistență a Bisericii la ideile evoluționiste nu este decât una dintre posibilele cauze ale insignifiantei prezențe a darwinismului în școala românească. De aceea, ideea simplistă și, în ultimă instanță falsă, că pledoaria în favoarea evoluției trebuie să ia în mod necesar forma propagandei anti-religioase trebuie, cred, abandonată. Sper că nu sunt complet nebun să visez o biserică ce va avea în viitor o atitudine mai deschisă față de teoriile științifice incomode, chiar dacă, în mod necesar, polemică.

De ce ne interesează?

Ne interesează pentru că teoria evoluționistă este în acest moment teoria cel mai bine coroborată[5] și cea mai acceptată[6] din întreaga comunitate științifică. Nimeni nu contestă teoria atomică, de exemplu,  dar ea nu este la fel de sigură (cu toate precauțiile necesare folosirii acestui termen în știință) precum cea a evoluției prin selecție naturală. Este singura teorie care explică fenomenele biologice, dinamica și complexitatea lumii vii, fără niciun concurent care măcar să aproximeze gradul ei de forță explicativă, de suplețe conceptuală sau de coerență internă. (Teoriile concurente: evoluționismul de tip lamarckian, teoria creației speciale, creaționismul clasic sau teoria proiectului inteligent (ID), (ultimele două acceptând faptul brut al evoluției biologice), au picat în mod repetat testul științificității. Aproape niciun alt domeniu nu acceptă o asemenea exclusivitate. De pildă, în fizică, există astăzi cel puțin doi candidați majori pentru o “teorie a totului”: teoria stringurilor[7] și teoria gravitației cu bucle[8] (ambele aduc perspective ireconciliabile și totodată contestă teoria punctiformă a particulelor[9], pe care cei mai mulți oameni o iau astăzi drept sigură). În spectrul biologic, lucrurile sunt mult mai simple. Pentru a folosi celebrele vorbe ale biologului (credincios ortodox) Theodosius Dobzhansky, “nimic nu are sens în biologie decât în lumina evoluției.” În al doilea rând, evoluționismul ne interesează pentru că are o valoare explicativă uriașă, interdisciplinară, oferind scheme și cadre conceptuale de neînlocuit și făra de care, o afirm răspicat, orice om onest intelectual care va încerca să se înțeleagă pe sine sau lumea în care trăiește, nu va avea nicio șansă. Este important să se înțeleagă că pledoariile repetate, deși nu foarte dese, făcute în ultimii ani de câțiva intelectuali, nu reprezintă o obsesie a unor indivizi bizari. Oricine înțelege profunzimea explicativă a ideilor evoluționiste, faptul că evitarea lor mutilează efectiv înțelegerea corectă a lumii și a locului omului în ea, trebuie să susțină o astfel de pledoarie. Putem bănui că că mare parte din opoziția conservator religioasă la evoluționism este legată de ideea că evoluția presupune necesarmente ateismul. Discuția e veche, iar cearta pornită de Darwin în acest câmp n-a încetat vreun moment. În ceea ce mă privește, nu cred că evoluționismul presupune în mod obligatoriu o viziune materialist-ateistă. Înțelegând ideile lui Darwin, probabil că va trebui să reconsiderați profund unele dintre credințele dumneavoastră cele mai dragi și mai asiguratoare, dar, în măsura în care vreți să aveți convingeri solide și nu sedative intelectuale, nu veți putea ignora faptul evoluției. Oricum, ca rezultat net, teoria evoluționistă nu presupune necesarmente ateismul. Astăzi, există în lume biologi evoluționiști credincioși, unii dintre ei argumentând admirabil pentru evoluție într-o lume în care este loc și pentru Dumnezeu. Ii vom numi doar pe Francis Collins[10], Kenneth Miller[11] sau Francisco Ayala[12] (care a fost preot).

Ce pierdem necunoscând și neînțelegând TE?

Pierdem posibilitatea de a înțelege natura, dinamica ei, modul de funcționare. Pierdem posibilitatea de a ne înțelege pe noi înșine, de a înțelege procese fundamentale, care ne determină existența în cel mai grad (voi numi doar sexualitatea și agresivitatea). Pierdem posibilitatea de a înțelege într-o manieră corectă și relevantă științific psihologia noastră și a altora. Pierdem o imensă aventură intelectuală și umană. Este suficientă știința pentru a ne determina valorile (morale sau culturale)? În mod sigur, nu. Este ea indispensabilă în acest proces pentru că oferă date relevante și modele explicative bine testate?  În măsura în care adevărul este (sau a fost vreodată) relevant pentru valorile morale (o idee fundamental creștină, de altfel), răspunsul este sigur da.

Când și cum ar trebui “predată” TE?

Mecanismele care explică evoluția biologică sunt foarte simple și ar putea fi înțelese încă de la ciclul primar. Programa pentru științele naturii ar trebui să conțină studiul evoluției explicit. Restul programelor ar trebui să facă referiri constante și firești la evoluția biologică, ori de câte ori este necesar. Evoluționismul este în primul rând un cadru explicativ care, odată interiorizat și asimilat temeinic, va deveni relevant în înțelegerea unei mase uriașe de conținuturi informaționale, de la cele de ordin lingvistic până la cele de ordin psihologic, economic sau sociologic. Astăzi, tiparele explicative evoluționiste sunt folosite în domenii extrem de diverse, de la știința computerelor și a inteligenței artificiale (IA)[13],  critică literară[14], matematică[15] , psihologie[16] sau cosmologie[17]. Practic, nu există domenii ale cunoașterii umane în care explicațiile evoluționiste să nu devină relevante la un moment dat. Așadar, copiii ar trebui familiarizați cu ideea evoluției de la vârste foarte mici și, în forme adecvate nivelului de vârstă și de dezvoltare, în fiecare ciclu de învățământ. De asemenea, conținuturile din programe și, nu în ultimul rând, lecțiile de clasă ar trebui să conțină referiri explicite la TE ori de câte ori teoria este relevantă în context.

Insuficiența curriculei: singura problemă?

Teoria evoluției este, după cum am argumentat până acum, insuficient prezentă în curricula românească. Dar n-aș vrea să vă creați imaginea falsă că aceasta este singura piedică pentru ca ideile lui Darwin și ale celorlalți mari biologi să ajungă la copiii noștri. Există și alte probleme, unele structurale. Una dintre ele ține de factorul uman și este legată de faptul că teoria este insuficient înțeleasă (și pe alocuri insuficient cunoscută!) chiar între profesorii de științe, ca să nu mai vorbim de ceilalți. Cei care o cunosc nu înțeleg de multe ori adevărata semnificație și importanță a teoriei. Nu în ultimul rând,  predarea științelor naturale nu este însoțită uneori de o mentalitate științifică corectă și de o metareflecție asupra limitelor și posibilităților reale ale științei. Elevii nu au acces mai deloc la gândirea critică, iar metoda științifică, spiritul failibilist, interogator, sceptic al științei nu vine aproape niciodată la pachet cu conținuturile tehnice din programe. De asemenea, nu există nici o abordare riguroasă a diferenței dintre științific și pseudoștiințific într-o țară care reîncepe să aibă probleme structurale de sănătate la nivelul populației pe fondul mișcării anti-vacciniste[18] și a altora asemenea. Din păcate, în sistemul de învățământ românesc, există suficient de mulți dascăli pentru care știința se rezumă la exercițiul sterp al memorării și la gimnastica mentală a aplicațiilor de manual. Iar rezultatele sunt dureroase și se văd.[19]

Numărul profesorilor informați și conștienți trebuie, la rândul lui, să crească. Ei există și, conform unuia dintre ei (profesorul de biologie Florin Constantinescu de la Liceul “Mircea Eliade” din Lupeni), resimt acut lipsa conținuturilor evoluționiste din programele școlare. Dar numărul lor trebuie să sporească și să-i cuprindă, în timp, și pe ceilalți care ar putea fi interesați. Poate ca acest factor este, pe termen lung, mai important decât îmbogățirea în conținuturi a programelor școlare. În fond, nimic nu i-ar împiedica nici acum pe profesori să se folosească de ideile evoluționiste la psihologie (și încă cum!), cultură civică, economie, filosofie, istorie și, de ce nu, religie ș.a. Decidenții în privința programelor pot reconsidera locul teoriei evoluției în curriculă, însă profesorii de la catedră au un rol cel puțin la fel de important pentru a-l aduce pe Darwin și ideile lui valoroase copiilor. Iar când ideile încep să circule, transmiterea lor devine exponențială. Profesorii sunt cei care pot aduce în fiecare clasă ideile și spiritul științei. Ei sunt, de asemenea, cei care pot pune în mișcare enorma creativitate a copiilor în cadrul unor concursuri, festivaluri, expoziții  etc Ei sunt cei care pot ajuta la construirea unor generații viitoare responsabile, care să facă din lumea românească una mai educată și mai stabilă social.[20]

Ce putem spera? În cel mai nefericit caz, va avea loc o perpetuare a actualei stări de fapt. În cel mai fericit caz, decidenții sistemului de învățământ vor alege să urmeze exigențele deontologiei și vor începe măcar o dezbatere tehnică cu privire la reconsiderarea poziției teoriei evoluției în cadrul conținuturilor școlare, iar profesorii îi vor arăta lui Darwin un mai mare interes.  În ceea ce mă privește, pot spune că puține sunt chestiunile în care am văzut atâta opoziție irațională și atâtea rele intenții ca în privința evoluționismului. Dar, în societatea de azi, ideile nu pot fi oprite. Editurile publică texte evoluționiste, iar oamenii pasionați de știință discută cu pasiune în jurul acestor subiecte, în evenimente private, pe bloguri de știință sau pe pagini de Facebook dedicate. Chiar și în ultimele trei luni, edituri ca Humanitas[21], Herald, All[22] sau Litera[23] au publicat titluri cât se poate de interesante. Zilele acestea, pentru a omagia Darwin`s Day2017, editura Herald, în colaborare cu specialiștii Academiei Române, ne oferă nici mai mult, nici mai puțin decât o nouă ediție, revizuită a Originii speciilor[24], în (traducerea lui Ion E. Fuhn, sub îngrijirea lui Alexandru Anghel). Ideile evoluționiste ajung la cei tineri și, în calitate de educatori, avem datoria să încercăm să controlăm acest proces. Nu vă îndemn să mă credeți. Vă îndemn să cercetați. În calitate de ființe responsabile, nu avem dreptul să refuzăm în continuare copiilor noștri accesul la una dintre cele mai mărețe cuceriri ale minții umane din toate timpurile.

Acest text a apărut inițial pe platforma contributors.ro. Dacă vreți să aflați mai multe despre subiect, vă așteptăm vineri aici. 


[1] http://www.contributors.ro/administratie/educatie/teoria-evolutiei-trebuie-sa-se-predea-din-nou-in-scolile-din-romania/

[2] http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/biologie/alte-documente/programe-biologie-gimnaziu-v-viii/view

[3] http://www.mediafax.ro/social/mect-evolutionismul-este-integrat-in-programa-de-biologie-de-la-liceu-2455598

[4] http://www.humanitas.ro/humanitas/ceasornicarul-orb

[5] http://www.pewinternet.org/2015/01/29/public-and-scientists-views-on-science-and-society

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support_for_evolution

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_particle

[10] http://www.curteaveche.ro/limbajul-lui-dumnezeu-un-om-de-stiinta-aduce-dovezi-in-sprijinul-credintei.html

[11] https://www.amazon.com/Finding-Darwins-God-Scientists-Evolution/dp/0061233501/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486797323&sr=8-1&keywords=finding+darwin

[12] http://www.curteaveche.ro/darul-lui-darwin-catre-stiinta-si-religie.html

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_algorithm

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Darwinian_literary_studies

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_(graph_theory)

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_psychology

[17] http://evodevouniverse.com/wiki/Cosmological_natural_selection_(fecund_universes)

[18] http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/sanatate/16-decese-si-2-700-de-cazuri-de-rujeola-au-fost-inregistrate-pana-vineri-667824?__grsc=cookieIsUndef&__grts=1486750129970

[19] http://www.ires.com.ro/articol/271/romanii-si-superstitiile-lor

[20] http://www.vox.com/science-and-health/2017/2/1/14392290/partisan-bias-dan-kahan-curiosity

[21] http://www.humanitas.ro/richard-dawkins

[22] http://www.all.ro/autori/jared-diamond/

[23] http://www.litera.ro/adul/filter/litera_author/jerry-a-coyne.html

[24] https://www.edituraherald.ro/originea-speciilor-detail#.WJ4h42-LTIU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s